Kernvisie methode

Wat ouders moeten weten over de Kernvisie methode

Moeilijk lerende kinderen worden dagelijks geconfronteerd met hun leerproblemen. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingsproblemen en rekenproblemen. Daarnaast ontwikkelen ze vaak sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek. Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan word je daar moe en doodongelukkig van.

Het zit er wel in maar het komt er niet uit

Jij als ouder wil je kind zo goed mogelijk helpen, maar ondanks het harde werken van je kind en de intensieve inspanning van school en jezelf wil het maar niet vlotten.

Kijk je naar je kind dan begrijp je dat niet, want het presenteert zich vaak heel slim. Het doet dingen waarvan je zegt ‘goh, wat knap voor deze leeftijd’, terwijl eenvoudige woordjes en/of sommen niet geautomatiseerd worden. Vaak krijgen deze kinderen een dyslexieverklaring, maar vaak ook niet.

Wat is hier nu aan de hand?

Deze kinderen hebben een ding gemeen: zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Juist deze groep kinderen denkt meer in beelden en met hun gevoel en minder in woorden. Ze associeren heel sterk met wat ze visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor ze nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden gezien.

Deze kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert. School zegt: “Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, komt het vanzelf in je langetermijngeheugen”. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt dit automatiseringsproces bij deze groep verstoord.

Hoe komt dit nu?

We denken visueel (in beelden), auditief (op gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). Al deze bronnen gebruiken we, maar we hebben individueel wel voorkeuren in het gebruik van deze denksystemen.

Ons huidige onderwijssysteem is vooral gebaseerd op een auditieve en digitale leerstijl en reikt de leerstof/informatie vooral op die manieren aan. Op school willen we kinderen bijvoorbeeld door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden en op deze wijze een woordbeeld laten creëren. Het sterk  gevoelsmatige en visuele kind haakt halverwege af bij deze uitleg. Hij wil direct naar het woordbeeld.

Het kind dat in sterke mate visueel en gevoelsmatig is ingesteld, denkt in beelden en voelt sterk. Dit is geen afwijking of een leerstoornis maar gewoon een manier van denken.

When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows. Not the flower.

Het kind ontdekt dat het wel goed kan leren en krijgt er weer zin in!

De Kernvisie methode stelt het kind in staat om dit woordbeeld direct in het langetermijngeheugen te plaatsen en blijvend te reproduceren. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders krijgen. Geen trucje maar een andere manier van leren. Wanneer het kind de techniek beheerst, kan deze worden toegepast op taal, spelling, rekenen, topografie en andere lesstof.

De Kernvisie methode maakt gebruik van de talenten van het kind. Kinderen presteren binnen een korte tijd beter op school en zijn daardoor vrolijker, gemotiveerder, voelen zich zekerder over zichzelf en hebben meer rust in het functioneren op school en thuis.

De Kernvisie methode is ontwikkeld voor kinderen in het primair onderwijs, maar ook leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die zonder problemen door het basisonderwijs gingen, kunnen ineens aanlopen tegen hun leerstijl op de middelbare school. Ook zij kunnen veel steun hebben aan deze methode.