Hoe werkt het?

In mijn werk combineer ik lichaamswerk, imaginatie en archetypisch onderzoek om samen met de ander op zoek te gaan naar wensen, verlangens en talenten. Ook begeleid ik kinderen bij het ontdekken van hun talenten en hun eigen manier van leren, zodat ze met meer zelfvertrouwen de uitdagingen op school en daarbuiten aan kunnen gaan.

Het lichaam als verhaal

Ik maak gebruik van verschillende manieren van werken. In de begeleiding benutten we naast het gesprek steevast de lichaamstaal en -beleving. Welk verhaal vertelt jouw lijf? Het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan waar we met taal vaak toe in staat zijn. Houding, beweging, stem, gebaren en ademhaling vertellen zonder omwegen wat onze werkelijke intenties zijn, hoe we ons werkelijk voelen en wat we nodig hebben.

Via onze lichaamsbeleving worden we gewaar

In de coaching ga je voelen welke signalen je lichaam geeft en wat deze je vertellen. Door bewegingsoefeningen en opstellingen leer je de boodschappen te verstaan. Het is ongelooflijk welke rijkdom er schuilt in het werkelijk bewonen en beleven van je lichaam.

Imaginatie, een krachtig psychologisch middel

Daarnaast werk ik met imaginaties, de kracht van de beeldentaal. Imaginatie raakt de ziel, of anders gezegd, het brengt je in contact met het vele dat in je zit. Mensen spreken, denken en voelen in beelden èn handelen vanuit hun beelden. Bewustwording via beelden is onze oervorm en de diepste werkelijkheid van mens-zijn. Taal is een veel jongere loot aan de stam van onze ontwikkeling als mens. Met behulp van imaginatie krijg je toegang tot je (on)bewuste waar vaak waardevolle informatie te vinden is die jou verder helpt.

Het beeld geeft toegang tot de onnoemelijk vele lagen die in ons zitten. Het gerichte contact daarmee brengt verdieping van wie en wat we zijn. Imaginatie brengt je in een vijfde dimensie, voorbij tijd en ruimte, waar je talenten en ook verloren of beknelde delen van jezelf te vinden zijn. Het is uitermate inspirerend om mensen te helpen creativiteit die uit hun binnenste komt te gebruiken om hun leven en dat van anderen te verrijken (Jan Taal, School voor imaginatie).