Kernvisie methode

Effecten van thuisonderwijs

Meisje in een geel en roze bloemenveld

Een verrassend en positief gegeven van het thuisonderwijs van de afgelopen periode is zonder twijfel dat veel kinderen heel goed hebben kunnen presteren in hun thuisomgeving; geheel op eigen wijze, zonder druk en prikkels vanuit de schoolomgeving en samen met hun ouders. Bovendien hebben ouders ook een goed inkijkje kunnen krijgen in het leren en presteren van hun kinderen. Waar het goed gaat, maar ook daar waar het blokkeert of stagneert.

Deze extra kennis geeft ouders nu ook de mogelijkheid om precies aan te geven waar er nog extra aandacht naar toe zou moeten gaan. Waar puntjes op de i gezet moeten worden. Liefst nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De Kernvisie summer school opent tijdens de schoolvakantie online haar deuren voor ouders en kinderen die dit willen!

Als kinderen de aansluiting met de lesstof missen, komt dit vaak omdat zij een voorkeur hebben voor een visuele- en gevoelsmatige aanpak. Deze ondersteuning en inzichten zijn er vaak nog niet op school. Ook wordt hen niet geleerd naar hun individuele leerbehoefte te kijken. De kracht van de Kernvisie methode ligt er juist in deze kinderen inzichten mee te geven en nieuwe leergereedschappen aan te reiken die ze zélf in kunnen zetten zodat het eigen leerproces gemakkelijker verloopt.

Verkort traject

De Kernvisie methode biedt een verkort maatwerk traject van 4 online sessies van een uur. We concentreren ons op een paar belangrijke peilers: het aanleren van de techniek van de methode, automatiseringsproblematiek rondom spelling en rekenen en het welbevinden. De studiebelasting voor het kind is minimaal; iedere dag een kwartiertje oefenen. Tussen iedere sessie zit een periode van drie weken en we werken altijd met de belangrijke driehoek van coach, kind en ouder.

Aan het einde van dit traject heeft het kind inzicht gekregen rondom het eigen leren en kan dit ook zelf toepassen. Zo kan er een ontspannen en zelfverzekerde start van een nieuw schooljaar gemaakt worden.

Praktisch

  • De kosten bedragen € 295 te betalen bij aanvang van het traject.
  • Na ontvangst van betaling kan er gestart worden en wordt ook het boek Krachtig anders leren van Wim Bouman toegestuurd.

Geïnteresseerd? Ik vertel je er graag meer over! Bel 06-16580621 of mail info@ursulalinder.nl

Het zit er wel in maar het komt er niet uit

Wat ouders en leerkrachten moeten weten over de Kernvisie methode

Dit stuk gaat over kinderen die vastlopen op school, terwijl het eigenlijk best slimme kinderen zijn. En over hoe we deze kinderen kunnen helpen in het onderwijs wanneer we aansluiten bij de manier waarop ze leren. Ik ben onlangs opgeleid in de Kernvisie methode van Wim Bouman en heel enthousiast over de resultaten. Hieronder meer daarover. 

Het zit er wel in maar het komt er niet uit

Resultaten blijven achter, automatiseren lukt niet, concentreren is een ramp. Kinderen die moeite hebben om de lesstof in zich op te nemen op de manier waarop school die aanbiedt. Ze zijn slim genoeg, maar het past gewoon niet bij ze.

Krachtig anders leren

“We automatiseren niet aan de hand van klank-tekenkoppeling en spellingsregels, maar op basis van woordbeelden.”

 

In maart 2015 heeft een team van neurowetenschappers onder leiding van prof. dr. Maximillian Riesenhuber vastgesteld, dat wij niet automatiseren aan de hand van de klank-tekenkoppeling of spellingsregels, maar door middel van het woordbeeld.

Visueel en gevoelsmatige denkers

Als je als uitgangspunt neemt dat kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie een andere leerstijl hebben in plaats van een neurologische afwijking, kan je op een andere manier naar deze kinderen kijken en hen laten leren vanuit hun eigen talenten en kracht. En dan blijkt er opeens een heleboel mogelijk.

Ik spreek ze aan op hun talenten, op hun manier van leren. Hun resultaten op school worden beter, waardoor ze merken: ik kan het ook!

Kinderen ontdekken dat deze manier van leren hen helpt bij spelling, lezen en rekenen. Door te ervaren dat deze manier van leren helpt, zie ik kinderen groeien in zelfvertrouwen.

Lees meer over de Kernvisie methode op https://www.kernvisiemethode.nl

Bouman, W., Krachtig ander leren. Wizard Wise, Ede 2018
Bouman, W., Het zit er wel in maar het komt er niet uit. Tips voor kinderen met een rechtsgeorienteerde leerstijl. e-book

Werkplaats Levend Talent

108-0876_IMG

Hoe is het met je talenten? Heb je nog voeling met je levensboom? Is je missie nog even sterk? Wat is er veranderd in de opstelling van je archetypen? Zijn er talenten ingeslapen? Talenten vertrokken? Heb je nieuwe archetypen verwelkomd?

Ik wil jullie uitnodigen om in de workshop Levend Talent je talenten/archetypen te (her)ontdekken en opnieuw te ontmoeten. Talenten transformeren zich in de loop van je leven. Wanneer je je opnieuw met ze verbindt, ontdek je nieuwe lagen en nieuw potentieel. Je ontdekt dat talenten zich hebben ontwikkeld. Uit eigen ervaring weet ik dat dit ruimte en energie geeft en je in beweging brengt. Tijd voor nieuwe stappen!

Welke talenten zijn getransformeerd? Welk potentieel ligt er te wachten om aangeboord te worden? Kortom welke energie is aanwezig om wakker te worden en tot ontwikkeling te komen?

Voor wie: voor mensen die al eerder hebben gewerkt met de archetypische talenten en die het potentieel ervan opnieuw willen ervaren en verdiepen. Ieder onderzoekt zijn eigen talenten temidden van de energie en inspiratie van de groep.

Mocht je niet eerder een traject hebben gedaan, niet getreurd. Er komt binnenkort ook een workshop om een eerste stap te zetten in het ontdekken van je talenten.

Je bent van harte welkom!

  • Werkplaats Levend Talent
  • maandag 28 mei 2018 (9.00 tot 13.00 uur)
  • Cordium, Nijmegen
  • 75 euro + koffie/thee/iets lekkers
  • info@ursulalindner.nl of  06-16580621

De multiculturele persoonlijkheid

In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen met een migratieachtergrond. Zij zijn zich er niet altijd van bewust dat culturele factoren zo diep doorwerken in de persoonlijkheid. Het gaat om gevoelens die nog niet herkend worden en die nauwelijks benoembaar zijn.

Iedereen met meer dan een cultuur in zijn achtergrond heeft een multiculturele persoonlijkheid. Dat is geen ziekte, afwijking of buitengewone gave. Het betekent dat je identiteit en van daaruit je persoonlijkheid gevormd is door grotendeels onbewuste invloeden vanuit meer dan een cultuur. Dit is het geval bij alle kinderen en kleinkinderen van immigranten en bij intercultureel geadopteerden. Door de natuurlijke behoefte ergens bij te horen kies je onbewust voor de dominante cultuur; de Nederlandse. Daarmee vergeet je een stuk van jezelf. Veel hindernissen die je in je leven tegenkomt zijn daartoe te herleiden.

Leren begrijpen wie je bent is de basis van een evenwichtige en gelukkige levensloop: met toegenomen zelfkennis kun je leren keuzes te maken die aansluiten bij wie je bent.

Bron: De multiculturele persoonlijkheid, Een gouden kans van Irene Ypenburg

Ten diepste zijn we woordloze mensen

Die ene tekening, dat boeiende schilderij, dat prachtige gebaar, die tedere beweging. Ze raken je, soms emotioneren ze je. Ze geven uiting aan wie wij ten diepste zijn: woordloze mensen.

De taal is een zeer jonge cognitieve constructie van het twee miljoen jaar oude zelf. 98% van onze tijd die we inmiddels in deze wereld hebben doorgebracht, kwam tot ons via beelden van de werkelijkheid, in dromen en fantasieën. Maar door de taal zijn de beelden op de achtergrond geraakt. Die vergeten beelden houden ons weg van wie we werkelijk zijn: belevingsvolle mensen.

Woorden zijn jong, beelden zijn oud. Woorden zijn hoofd, beelden zijn buik. Bewustwording via beelden is onze oervorm en de diepste werkelijkheid van mens-zijn.

Bron: Luisteren naar binnen van Ed Baas

Werkplaats ‘Drijfveren in je levensloop’

Vrijdag 14 oktober 2016 in Cordium Nijmegen

108-0876_IMG

De echte ontdekker is niet degene die nieuwe landen vindt,
maar degene die met nieuwe ogen kijkt.
Marcel Proust

Hoe werkt het?

In de werkplaats werken we met het talentenspel (Willem Glaudemans) en biografiewerk. We gaan we samen op zoek naar jouw archetypische talenten en de biografische verbanden in je leven.

Dit is wie ik ben. Dit is wat werkelijk bij mij hoort. Dit is mijn missie.

Door bewust te worden van je talenten en hun plek in je levensloop, maak je de energie vrij om deze talenten in de wereld te zetten en te kunnen doen waarvoor je hier bent. Dit is mijn verlangen. Zo ga ik het doen!

Wat brengt het je?

Wanneer je je bewust bent van wat er echt diep van binnen leeft, is de kans veel groter dat je de juiste keuzes maakt en vervulling vindt in je (werkende) leven. Mensen zijn vaak ontroerd bij het ontdekken van hun archetypische talenten en levensmissie.

Een diep weten wordt bloot gelegd en naar het bewustzijn gebracht en dat stemt vreugdevol.

Zoals een cliënt het verwoordde: “Het ontdekken van je archetypische talenten, zuivert je bewustzijn. Het werkt op een wijze  manier, die je in je hart raakt”.

 

Vrijdag 14 oktober 2016 van 9.30 – 16.30 uur
€ 95
(inclusief btw, koffie/thee en lunch)
Locatie:
Cordium, De Ruyterstraat 65, Nijmegen
Begeleiders: Ursula Lindner en Ingeborg Eelman

Werken met het talentenspel

Hoe goed ken jij jezelf? Welke talenten heb je eigenlijk en wat is hun rol en specifieke plaats in je leven? En op welke manier geef je leiding aan je talenten? Benut je al je talenten of gebruik je er maar een paar?

Uit mijn eigen ervaringen met het Talentenspel weet ik dat deze werkvorm je in de kern van je ziel kan raken en je innerlijk in beweging zet.

Het Talentenspel gaat uit van de visie dat ieder mens een eigen levensmissie heeft en over de bijbehorende talenten beschikt om deze missie te vervullen. Met behulp van geleide meditatie en imaginatie word je je bewust van je wezenlijke talenten en mogelijkheden en wat die betekenen voor je studiekeuze en werkleven.

Biografiewerk: inzicht in je levensloop

Biografiewerk richt zich op het verkrijgen van inzicht in de levensloop. Uitgangspunt daarbij is een levensvraag. Een vraag die meestal opkomt als we in het leven op een kruispunt zijn aangekomen en waarvan het antwoord op zich laat wachten. In individuele gesprekken wordt stapsgewijs en oordeelvrij een overzichtsbeeld – op een deel- van het leven opgebouwd.

Je kijkt, als ware je een vogel, met enige afstand naar je biografie welke zich voor je ontvouwt. Door dit vogelperspectief ontstaat ruimte voor inzicht.

Verbanden tussen gebeurtenissen lichten op als een rode draad. Terugkerende levensthema’s kunnen worden herkent.“Aha, zo zit het!” kan een poort worden naar liefdevolle betrokkenheid. Ontdekte rode draden zijn door middel van beelden door te rollen de toekomst in: Dit is wie ik ben, dit is mijn leven, zo ga ik het doen!